ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบ

1. user ต้องมี Account nontri ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน

2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

Login